Tarlabaşı Yenileniyor

Tarlabaşı Yenileniyor

‘Tarlabaşı Yenileme Projesi’:

Proje, Tarlabaşı’nda bulunan 9 yapı adasında, 20 bin metrekarelik alandaki 188’i tescilli 269 binanın, bu binaların arasındaki sokakların ve tüm altyapının yenilenmesini kapsıyor. ‘Tarlabaşı Yenileme Projesi’  sadece Tarlabaşı’nı yenilemekle kalmayacak, bölgede daha güvenli, sağlıklı, yaşanabilir yeni bir yaşam merkezi oluşturarak, İstanbul ile bütünleşmiş bir alan haline gelmesini sağlayacak. Proje ile büyüklükleri 50 ile 100 metrekare olan küçük tarihi evler beşer-onar gruplar halinde birleştirilip tek bir blok haline getiriliyor. Bloklar oluşturulurken, binaların dış cepheleri korunacak. Binaların içlerinde alışveriş merkezleri, konutlar, butik otel ve pansiyonlar olacak. Yüzde 52 konut alanı, yüzde 12 ticaret, yüzde 17 turizm ve yüzde 14 de ofis alanından oluşan projenin toplam maliyeti 500 milyon Lira.
Yenileme Projesi, kentin bu tarihi bölgesine, konusunda uzman mimarların hem korumacı hem modern yaklaşımlarıyla hakkettiği değeri getirirken, yapıları tarihsel özelliklerini koruyarak, onların kullanıcılarını da, çağdaş konut yerleşimlerinin gereği olan yeşil ve güneşle buluşturuyor. Bütün konutlar için yeraltı otoparkları ve sosyal faaliyetin yoğunlaşacağı yaya alanları yaratılıyor.

Herkes için, hep beraber!

Tarlabaşı’nı yenileme projesi hazırlanırken Tarlabaşı’nda yaşayanların, çalışanların ve mülk sahibi olanların görüşleri alındı. Tüm çalışmalar kamuoyuna açık, şeffaf bir süreçle yürütüldü. Karşılıklı paylaşım ve mutabakat yoluna gidildi. Kafalardaki her türlü soru işaretine bir bir cevap verildi. Mülk sahipleri ile yapılan görüşmeler sonucunda %70 oranında mutabakat sağlandı; geri kalanı için ise kamulaştırma yoluna gidildi. Mülk sahiplerinin büyük bir çoğunluğu proje alanından konut ve dükkan edindi. Çok küçük kısmı da bedeli karşılığında mülkünü sattı. Çok küçük hisse sahibi olanlara (veraset yoluyla ya da kiracılar) ise Beyoğlu Belediyesi’nin TOKİ ile yaptığı anlaşma çerçevesinde kuraya girmeden yüzde 5 peşinatla Kayabaşı Konutları’ndan mülk edinme hakkı tanındı. Cadde üzerinde ticari işletmesi olan konut sahiplerine yine cadde üzerinde ticari birim önerildi.        

Sosyal iyileştirme hareketi!

‘Tarlabaşı Yenileme Projesi’ mekânsal yenilemenin yanı sıra toplumsal ve ekonomik gelişmeyi de hedeflemekte. Yalnızca fiziksel değil tüm paydaşları kucaklayan topyekûn sosyo-ekonomik bir iyileştirme öngörüldü. Buna göre bölgede hâlihazırda yaşayanların yaşam şartlarının yanında ekonomik durumlarını yükseltmek üzere projeler hayata geçirilecek. Bölge halkı, daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaya devam ederken yeni istihdam olanaklarından öncelikle faydalanacak. Oluşturulan kapasite artırımı programları ile yeni iş olanaklarına ulaşma becerileri artacak. Pek çok bölge insanı, yapmakta oldukları işlere göre çok daha nitelikli meslekleri öğrenme ve kendilerine ekonomik fırsatlar yaratma imkânı bulacak. Turizm ve nitelikli hizmet sektörüne yapılacak yatırımlar, proje alanı ve çevresi için ekonomik bir canlanma sağlayacak. Taşınma ve kira desteği gibi sosyal nakdi yardımlar ise yapıldı, yapılmaya devam edilecek.